ADDRESS: 2006 196th ST SW Suite #111 - 112 Lynnwood, WA 98036

PHONE: 425.670.AMMA (2662)

EMAIL:  teamwisemma@gmail.com


 

Monday

    3:00 pm – 5:00 pm Open Mat

    5:00 pm – 6:00 pm Strength & Conditioning / Kickboxing

    6:00 pm – 7:30 pm Jiu Jitsu

    7:30 pm – 8:30 pm Strength & Conditioning 

Tuesday

    3:00 pm – 5:00 pm Open Mat

    5:00 pm – 6:00 pm Strength & Conditioning / Beginner Jiu Jitsu

    6:00 pm – 7:30 pm Jiu Jitsu

    7:30 pm – 8:30 pm Kickboxing

    8:30 pm – 9:30 pm Fighters Training

Wednesday

    3:00 pm – 5:00 pm Open Mat

    5:00 pm – 6:00 pm Strength & Conditioning / Kickboxing

    6:00 pm – 7:30 pm Jiu Jitsu

    7:30 pm – 8:30 pm Strength & Conditioning

Thursday

    3:00 pm – 5:00 pm Open Mat

    5:00 pm – 6:00 pm Strength & Conditioning / Beginner Jiu Jitsu

    6:00 pm – 7:30 pm Jiu Jitsu

    7:30 pm – 8:30 pm Kickboxing

    8:30 pm – 9:30 pm Fighters Training

Friday

    3:00 pm – 5:00 pm Open Mat

    5:00 pm – 6:00 pm Soccer / Strength & Conditioning

    6:00 pm – 7:30 pm Jiu Jitsu

    7:30 pm – 8:30 pm Open Mat

Saturday

    11:00 am – 12:00 pm Strength & Conditioning

    12:00 pm – 2:00 pm Jiu Jitsu